Wydawca treści Wydawca treści

Wskaźniki

Wskaźniki opisujące tempo przyrostu, odnowienia, składu gatunkowego, struktury wiekowej zasobów leśnych oraz gospodarcze pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych (nasion, sadzonek, zwierzyny łownej, stroiszu i choinek) za okres ostatnich 10 lat na terenie Nadleśnictwa Żmigród znajdują się w załączniakach.