Lista aktualności Lista aktualności

Ekosystemy referencyjne

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych, ogłoszonych w dniu 7.03.2022 r., po uwzględnieniu uwag i wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród wyznacza listę ekosystemów referencyjnych, zgodnie z załączonym zestawieniem.

Pragniemy podziękować placówkom naukowym, stowarzyszeniom oraz organizacjom przyrodniczym, które zgłosiły swoje uwagi. Na drodze przeprowadzonej analizy i weryfikacji wniesionych wniosków, stwierdzono, że część wniosków pokrywa się z dotychczas istniejącymi bądź proponowanymi przez Nadleśnictwo Żmigród powierzchniami referencyjnymi. Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród informuje, że część proponowanych powierzchni we wnioskach stron została zweryfikowana negatywnie. Lista negatywnie zweryfikowanych powierzchni wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączonym zestawieniu.