Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żmigród
Nadleśnictwo Żmigród
tel.: 71 385 30 52
71 385 30 53

ul. Parkowa 4a

55-140 Żmigród

Nadleśniczy
p.o Nadleśniczy
Mariusz Świerczek
664 921 966
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
Sławomir Jaworski
+48 728 954 994
Główna Księgowa
Elżbieta Plewka
+48 795 568 510

Dział Gospodarki Leśnej

Tel.: wew. 1331334
Anna Zelenay
St. Specjalista SL ds. LKP
Tel.: +48 664 922 213
Małgorzata Zawadzka
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: +48 664 921 964
Łukasz Serniak
St. Specjalista SL ds. gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 664 921 949, wew. 1331332
Monika Olejnik
St. Specjalista Służby Leśnej ds. Gospodarki drewnem
Tel.: +48 570 364 818, wew. 1331331
Estera Jasińska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 728 876 481, wew. 1331331
Rafał Monastyrski
St. Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody
Tel.: +48 664 921 962, wew. 1331333
Karolina Grabowska
Referent SL ds. zarządzania zasobami leśnymi
Tel.: +48 539 940 717, wew. 1331335

Inżynier Nadzoru

Karol Kotliński
Inżynier Nadzoru obręb Żmigród
Tel.: +48 728 954 998, wew. 1331692
Robert Szymanowicz
Inżynier Nadzoru obręb Sułów
Tel.: +48 795 119 398, wew. 1331312

Kadry

Sylwia Gajda - Ofiarkiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. 1331131

Dział Administracji

Marta Kowalska
Sekretarz
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. 1331672
Jan Dytko
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 664 921 963, wew. 1331673
Andrzej Dytko
Specjalista ds. transportu
Tel.: +48 784 005 018, wew. 1331674
Joanna Multańska
Starszy referent ds. administracji
Tel.: +48 71 385 30 52, wew. 1331675
Izabela Sawicka
Sekretarka
Tel.: +48 71 385 30 52

Dział Finansowo- Księgowy

Dorota Dytko
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. 1331612
Maria Łaszkiewicz
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. 1331613
Lidia Książek-Matysiak
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. 1331614
Anna Kotlińska
Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. 1331615
Magdalena Płucieniczak
Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 52 wew. 1331617

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Plitt
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 604 836 989, wew. 1331221
Wacław Matusiak
strażnik leśny
Tel.: +48 664 921 951, wew. 1331221