Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żmigród
Nadleśnictwo Żmigród
71 385 30 53

ul. Parkowa 4a

55-140 Żmigród

Nadleśniczy
Zbigniew Nahajowski
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania Lasu
Mariusz Świerczek
+48 664 921 966
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
Karol Kotliński
+48 728 954 998
Główna Księgowa
Elżbieta Plewka
+48 795 568 510

Dział Gospodarki Leśnej

Łukasz Serniak
St. Specjalista SL ds. Gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 664 921 949, wew. 1331332
Paweł Walczak
Specjalista SL ds. Hodowli lasu
Tel.: +48 664 921 943, wew. 1331334
Monika Olejnik
St. Specjalista SL ds. Gospodarki drewnem
Tel.: +48 570 364 818, wew. 1331331
Estera Jasińska
Specjalista SL ds. Użytkowania lasu
Tel.: +48 728 876 481, wew. 1331336
Rafał Monastyrski
St. Specjalista SL ds. Ochrony lasu, Ochrony przyrody
Tel.: +48 664 921 962, wew. 1331333
Karolina Grabowska
Specjalista SL ds. Zarządzania zasobami leśnymi
Tel.: +48 539 940 717, wew. 1331335

Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy"

Karolina Kuśmierzak
Specjalista SL ds. Edukacji leśnej
Tel.: +48 664 922 213
Julia Tul
Referentem ds. Leśnego Kompleksu Promocyjnego
Tel.: +48 664 921 964

Inżynier Nadzoru

Robert Szymanowicz
Inżynier Nadzoru obręb Sułów
Tel.: +48 795 119 398, wew. 1331312
Sławomir Jaworski
Inżynier Nadzoru obręb Żmigród
Tel.: +48 735 259 237 wew. 1331312

Kadry

Sylwia Gajda - Ofiarkiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 71 385 30 53 wew. 1331131

Dział Administracji

Marta Kowalska
Sekretarz
Tel.: +48 71 385 30 53 wew. 1331671
Jan Dytko
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 664 921 963, wew. 1331673
Andrzej Dytko
Specjalista ds. transportu
Tel.: +48 784 005 018, wew. 1331674
Anna Kępa
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 71 385 30 53

Sekretariat

Natalia Mrozińska
Sekretarka
Tel.: + 48 784 373 795

Dział Finansowo- Księgowy

Dorota Dytko
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 53 wew. 1331612
Mateusz Baczkowski
Referent ds. Księgowości
Tel.: +48 71 385 30 53 wew. 1331613
Lidia Książek-Matysiak
Starsza Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 53 wew. 1331614
Alicja Drąg
Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 53 wew. 1331615
Magdalena Płucieniczak
Księgowa
Tel.: +48 71 385 30 53 wew. 1331617

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Plitt
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 604 836 989, wew. 1331221
Sebastian Łacina
p.o strażnik leśny
Tel.: +48 605 860 990, wew. 1331221

Kontakt z mediami

Karol Kotliński
Tel.: +48 728 954 998
Karolina Grabowska
Tel.: +48 539 940 717