Wydawca treści Wydawca treści

FSC

FSC

Drzewostany reprezentatywne i powierzchnie ochronne

Zasady wyznaczania powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz mapy i wykazy powierzchni ochronnych i ekosystemów reprezentatywnych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Żmigród znajdują się w załącznikach.