Korzystanie z dróg leśnych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Żmigród

Korzystanie z dróg leśnych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Żmigród

    Z dniem 17.08.2020 r. wprowadzono Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadlesnictwa Żmigród stanowiący integralną część Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród nr 28/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Żmigród.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu i stosowanie do jego zapisów.


Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania na terenie Nadleśnictwa Żmigród

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania na terenie Nadleśnictwa Żmigród

       Z dniem 30.11.2021 r. wprowadzono Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania na terenie Nadleśnictwa Żmigród, stanowiący integralną część Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród nr 34/2021 w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania na terenie Nadleśnictwa Żmigród