Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa użytki ekologiczne zajmują łączną powierzchnię ponad 167 ha, z czego znaczną część stanowią duże kompleksy śródleśnych łąk, spośród których największe zlokalizowane są na terenie leśnictw Chodlewo oraz Łąki.