Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 54 lata, a przeciętna zasobność przekracza 250 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 

 • 43 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
 • 52 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 5 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 65 proc. – sosna, modrzew
 • 14 proc. –  dąb
 • 14 proc. – olsza
 • 3 proc. – brzoza
 • 2 proc. – świerk
 • 1 proc. – jesion
 • 1 proc. – buk

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 18 proc. – I klasa
 • 22 proc. – II klasa
 • 26 proc. – III klasa
 • 12 proc. – IV klasa
 • 10 proc. – V klasa
 • 12 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Dąb – 309 m sześc./ha
 • Sosna – 289 m sześc./ha
 • Modrzew – 247 m sześc./ha
 • Olsza – 242 m sześc./ha
 • Jesion – 232 m sześc./ha
 • Świerk – 200 m sześc./ha