Lista aktualności Lista aktualności

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród informuje o sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej pod adresem:

Żmigródek, ul. Leśna 4, 55-140 Żmigród obręb ewidencyjny 0029 Żmigródek, gmina Żmigród, dz. nr 494,

znajdującej się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród.

Postępowanie odbędzie się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).