ZANOCUJ W LESIE - Nadleśnictwo Żmigród

Dokumentacja informująca o zasadach i możliwościach korzystania z obszaru leśnego wyznaczonego na potrzeby programu "Zanocuj w lesie"

Strefa „Zanocuj w lesie – Nadleśnictwo Żmigród”

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Doliny Baryczy,

Teren Leśnictw Łąki-Koniowo

Jeśli poszukujesz bliskiego kontaktu z przyrodą, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Żmigród obszar „Zanocuj w lesie” obejmujący fragmenty leśnictw Łąki i Koniowo o łącznej powierzchni ponad 1200 ha, znajduje się w sercu malowniczej Doliny Baryczy, która jest ptasim azylem Dolnego Śląska. Tu z pewnością sprawdzisz swoje umiejętności co do przetrwania w naturalnych warunkach jak również rozwiniesz pasję do fotografowania. Bogactwo tutejszej flory i fauny ukształtowanej w sąsiedztwie leniwie płynącej rzeki Barycz z pewnością Cię zachwyci i spowoduje, że chętnie wrócisz w to miejsce, nie tylko legalnie zanocować na dziko w lesie ale i po to by zwiedzić  pieszo, na rowerze bądź kajakiem piękną Kotlinę Żmigrodzką.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Bank Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji Mbdl Android lub iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru zamieszczono poniżej,  

 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą,

  a) miejsce przeznaczone do rozpalenia ogniska znajduje się w oddziale 63 j w sąsiedztwie Kwatery Myśliwskiej w Niezgodzie ( patrz mapa do pobrania w załączniku),
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu: Zakazy wstępu do lasu. Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,

 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu,

 5. Informacjami korzystania z lasów, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchniach tych obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac. W sierpniu prace gospodarcze będą prowadzone w następujących pododdziałach leśnych: 63b, 63b, 64a, 65f w leśnictwie Koniowo oraz 54a, 78, 79 oraz 107 w leśnictwie Łąki. Prosimy o przestrzeganie zakazu wstępu na te powierzchnie z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.

 6. Terminy polowań zbiorowych odnajdziesz w aktualnościach Gminy Żmigród oraz Gminy Milicz lub dzwoniąc pod nr tel.: 664 921 977 (Leśniczy ds. łowieckich obręb Sułów).

 7. Na obszarze programu ,, Zanocuj w lesie" dozwolone jest używanie kucheniek gazowych całorocznie, pod stałym nadzorem.
 8. W okresie jesiennym i zimowym ( od 01 października do 31 stycznia ) z terminami polowań zbiorowych, które OHZ Żmigród ma obowiązek podawać do wiadomości gmin, na obszarze na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

 9. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza ( do pobrania w załączniku) oraz przesłanie go na adres zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

  Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: jakub.wyrzykowski@wroclaw.lasy.gov.pl , tel.: 664 922 213 (koordynator ds. turystyki i edukacji)..

Nadleśnictwo Żmigród przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.Nadleśnictwo Żmigród należy do jednego z 46, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu.

Zapraszamy wszystkich chętnych, korzystających  turystycznie i rekreacyjnie z lasów do wypełnienia anonimowej ankiety http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl.