Galeria zdjęć

Zdjęcia z akcji sadzenia lasu 20.04.2013 "Las naszym wspólnym dobrem- posadźmy go razem"

Historia

Najstarsza wzmianka o terenach Żmigrodu pochodzi z bulii papieża Hadriana IV z 1155 roku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie Ustawy o lasach.

Projekty i fundusze

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.